Vekterstreiken over etter tvungen lønnsnemd

Sikkerhetskontroll Gardermoen webkamera

Vekterstreiken som nå i flere dager har sørget for lange køer i sikkerhetskontrollen på en rekke flyplasser deriblant landets hovedflyplass Gardermoen, stengt flere andre flyplasser og truet med å stenge flyplassene Værnes og Flesland i morgen er nå over etter at Regjeringen grep inn og brukte tvungen lønnsnemd for å gjøre slutt på konflikten mellom fagforeningen Norsk Arbeidsmandsforbund og arbeidsgiverforeningen NHO Service. Det var både SAS, Avinor, Securites og NHO Service som oppfordret Regjeringen til å gripe til tvungen lønnsnemd som følge av den etterhvert så prekære situasjonen.

 

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm sier til VG at det ikke først og fremst var lange køer i sikkerhetskontrollene som gjorde at Regjeringen gikk til dette skrittet med en vurdering av totalsituasjonen. Hun legger til at Avinors melding om at Værnes og Flesland vil måtte stenge var en utslagsgivende faktor. Arbeidsmandsforbundet var på sin side ikke like fornøyd med avgjørelsen om bruk av tvungen lønnsnemd og mente bruken av virkemiddelet var unødvendig i det gjeldene situasjonen. Vedtaket betyr at flytrafikken raskt vil normaliseres, flytrafikken vil gå tilnærmet normalt lørdag 9. juni og søndag 10.juni.

 

Passasjerer som skal reise fra Værnes samt Flesland kan dermed puste lettet ut og møte som normalt på sine respektive flyplasser. Ove Narvesen i Avinor sier i en pressemelding at han er glad for at streiken nå er over og takker passasjerene for å ha tilpasset seg den uheldige situasjonen på en god måte og utvist en stor grad av tålmodighet gjennom det som må kategoriseres som en vanskelig situasjon.

Fra og med i morgen vil det altså være tilnærmet full kapasitet ved alle av landets 14 flyplasser som har blitt rammet av streiken.

Posted in: Flyplasser

Skriv en kommentar