Vektrestriken trappet opp i dag, flere flyplasser rammet

Foto: Simen G. Fangel/Avinor

Vekterstreiken som har rammet sikkerhetskontrollen ved en rekke flyplasser ble ytteligere trappet opp i dag, noe som har ført til at sikkerhetskontrollen ved en del mindre flyplasser har stengt. Dette fører videre til en del forsinkelser og kanselleringer som følge av utfordringer knyttet til logistikk hos flyselskapene.
 
Det oppfordres derfor til at passasjerene holder seg oppdatert på informasjon om sine flyvninger og møter opp på flyplassen i god tid (2-3 timer) før avreise dersom man skal reise fra en flyplass som ikke er stengt. På Gardermoen i går var den lengste køtiden i sikkerhetskontrollen på rundt 2 timer. Men i dag har ytterligere 85 flyplassvektere blitt tatt ut i streik på Gardermoen slik at kapasiteten reduseres ytteligere.
 

Totalt er nå 12 av norges flyplasser rammet av streiken. Situasjonen hos den enkelte flyplass er i dag som følger:

 
Oslo Lufthavn Gardermoen: Har nå redusert kapasitet med 50 prosent i sikkerhetskontrollen. Rundt 2 timers kø på det meste i går og rundt samme køtid er meldt mandag morgen. Husk også at “fast track” køen i sikkerhetskontrollen også vil være helt stengt så lenge streiken pågår. Du kan følge køen i sikkerhetskontrollen direkte fra live webkamera her.
 
Bergen Flesland Lufthavn: Det er 40 flyplassvektere som streiker på Flesland, sikkerhetskontrollen holder derfor åpen fra 05 – 22 og har i denne perioden også redusert kapasitet. Det ble meldt om rundt 30 minutters kø i dag tidlig men denne har etterhvert løst seg opp. Passasjerer som har avreise etter kl 22 må ha passert sikkerhetskontrollen innen kl 22.
 
Stavanger Sola Lufthavn: Har redusert bemanning i sikkerhetskontrollen. Passasjerer bes om å møte opp tidligere enn vanlig (1/2 – 1 time). Køen er imidlertid rapportert å være 15-20 minutter på det meste.
 
Trondheim Værnes Lufthavn: Værnes er rammet ved at 40 flyplassvektere er tatt ut i streik. Også her har passasjerene blitt bedt om å møte tidlig men i følge rapportene er det mindre kø enn det som normalt, muligens fordi passasjerene har tatt rådet til følge. Ventetiden er rapportert til rundt 12 minutter på det meste.
 
Haugesund lufthavn: Vil få sterkt redusert kapasitet i sikkerhetskontrollen.
 
Ålesund lufthavn: Vil få sterkt redusert kapasitet i sikkerhetskontrollen.
 
Kristiansund lufthavn: Ingen bemanning i sikkerhetskontrollen. Er stengt for all utgående trafikk mandag 4. juni.
 
Alta lufthavn: Ingen bemanning i sikkerhetskontrollen. Er stengt for all utgående trafikk mandag 4. juni.
 
Bodø lufthavn: Fra mandag kl. 06:00 – tirsdag kl. 1130 er det sterkt redusert kapasitet i sikkerhetskontrollen. Etter den tid er det ikke bemanning i sikkerhetskontrollen i Bodø.
 
Sandnessjøen lufthavn: Er stengt for utgående trafikk etter at morgenflyet har gått klokken 06:00 4. juni.
 
Tromsø Lufthavn: Ingen utgående rutetrafikk før kl. 13:00 mandag. Sikkerhetskontrollen vil være åpen med noe kapasitet mellom kl. 12:30 til ca. 20:00.

Posted in: Flyplasser

Skriv en kommentar